SZKOLENIA

KURS NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Podstawowym rodzajem kursu realizowanym przez nas jest kurs na stopień żeglarza jachtowego.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które do tej pory nie miały żeglarskich doświadczeń ani stopni żeglarskich.

W momencie przystępowania do egzaminu na ten stopień trzeba mieć ukończone 14 lat.

Kurs obejmuje wszystko co jest niezbędne, by absolwent kursu miał wystarczającą wiedzę praktyczną i teoretyczną umożliwiającą mu samodzielne prowadzenie jachtów żaglowych na śródlądowych drogach wodnych i w morskiej żegludze plażowej – w ramach posiadanych uprawnień. Uprawnienia te wynikają z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 43 z późn. zm.).

 

Kursy Motorowodne

W naszej ofercie znajdują się kursy dające wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia  i jachtów motorowych i skuterów wodnych 

Patent Sternika Motorowodnego

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

  1. Po wodach śródlądowych.
  2. O długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej.
  3. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

 

O terminy pytaj mailowo – bomar@centrum-przygody.pl , lub telefonicznie – 501 258 978