Sternik motorowodny – KURS

Ostatnia szansa na uzyskanie uprawnień motorowodnych przed wakacjami – zapraszamy!


Kurs na patent sternika motorowodnego.
– 7-8 czerwca – 16.00-20.00 wykłady teoretyczne
– 12 lub 13 czerwca – indywidualne pływania z instruktorem
– 20 czerwca – 10.00 egzamin państwowy na sternika motorowodnego

Koszt:
950,00 zł dla osób dorosłych
850,00 zł dla uczniów i studentów do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
Rezerwacją miejsca na kursie jest wpłata zadatku 200 zł na konto WOPR nr konta:
06 1160 2202 0000 0000 4114 1597

Wymagane dane do prawidłowego zgłoszenia:
1. imię i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Miejsce urodzenia
4. Adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym
5. Nr telefonu
6. Adres e-mail
prosimy przesyłać na adres: komandor@ycopty.pl

Szczegółowe informacje tel. 501 258 978

Organizatorami kursu są: Yacht Club OPTY w Chełmie Śląskim oraz Oddział Miejski WOPR Katowice